• Generativ Design - Paramatters version 4

  Paramatters presenterar CogniCAD 4.0.

  CogniCAD är avsedd för att automatiskt optimera geometri för största hållfasthet i förhållande till vikt.
  Dessutom anpassas geometrin till den tillverkningsmetod som ska användas.

 • Nyheter CogniCAD v4

  Mer prestanda
  • snabbare solver för beräkning av spänning, vibrationer och värme.
  • nya val för tillverkningsmetod. 3 och 5-axlig CNC-fräsning, gjutning (press och vaxursmältning). Generering av supportstrukturer för AM-tillverkning.
  • förfinade algoritmer för effektivare geometri. 
  • ny smidigare prissättningsmodell.
 • Nyheter CogniCAD v4

  Mer prestanda

  Traditionellt gör en konstruktör en konstruktion baserad på erfarenhet och även på manuella beräkningar. Sedan kontrolleras resultat med en FEM-analys för att verifiera att konstruktionen håller.
  Med Paramatters Generativa designverktyg automatiseras detta men framförallt skapas en optimering som överhuvudtaget inte går att få fram inom rimlig tid med traditionella ingenjörsmetoder.

 • Nyheter CogniCAD v4

  Ökad lönsamhet
  • kostnad för framställning av detaljer kan minska med 8-25%
  • vikten för parter kan minska med 20-70%
  • utvecklingstiden kan minska med 30-85%
  • nå målet att minska detaljers vikt.
  • få ned antalet detaljer i sammanställningar
 • Nyheter CogniCAD v4

  Beräkning inbyggd

  FEM (hållfasthetsberäkning) är inbyggd i algoritmerna som en integrerad del av
  processen och ingår "på köpet" i CogniCAD.

 • Nyheter CogniCAD v4

  För mera information - Prova själv!

  Om du tror att du kan ha nytta av generativ design, välkommen att höra av dig så ordnar vi en testversion eller så gör vi en beräkning åt dig!
  Generativ design är något som kommer mer och mer. Produkter med optimerad form är mer lönsamma!

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  08-100117


AI driven software for powerful generative design

Geometrioptimering är en teknik för att, inför tillverkningen av en detalj, skapa en optimalt utformad 3D-geometri (CAD-fil) för den uppgift detaljen ska utföra.

Mjukvaran CogniCAD från Paramatters erbjuder ett nytt sätt att automatiskt generera fram högpresterande lättviktsstrukturer för olika tillverkningsmetoder.
CogniCAD genererar fram geometrier anpassade till önskad tillverkningsmetod:

 • 3-axlig fräsning
 • 5-axlig fräsning
 • additiv tillverkning (3D-print)
 • formsprutning
 • pressgjutning
 • investment casting (lost wax).

Processen är enkel och intuitiv:
Skissa upp den 3D-volym som den optimerade parten ska hålla sig inom. Detta görs i ditt vanliga 3D-CAD program.
Öppna CogniCAD och ladda upp 3D-filen. Fastställ sedan vilka laster, material och villkor som ska gälla. Eller ta hjälp av det inbyggda AI-stödet. Vänta medan x antal processorer beräknar geometrin. Ladda sedan ned den nu automatiskt framställda designen och skicka den till tillverkning!

Den här tekniken kan användas inom många områden. T.ex:

 • handverktyg kan göras lättare
 • gripfingrar till plockrobotar kan göras betydligt lättare men med bibehållen styrka. Möjliggör att öka robotens hastighet.
 • detaljer kan 3dprintas fortare och med mindre materialförbrukning
 • mindre vikt ger mindre fraktkostnader. Exempel på halverade kostnader finns.

CogniCAD från Paramatters optimerar 3D-parter automatiskt efter de förutsättningar som användaren anger. Dessa kan vara t.ex hur stor belastningen är och i vilken riktning, hur mycket material som ska vara kvar, och vilken typ av belastning mm.
Användaren kan välja att definera:

 • en belastning på den önskade detaljen och sedan låta systemet ta fram den geometriska form med minsta möjliga vikt för att klara just denna belastning.
  ange en procentsats av volymen som detaljen ska minskas med generellt.
 • minska vikten/ materialåtgången så mycket som möjligt men säkerställ att detaljen klarar en viss angiven last inkl säkerhetsfaktor.

I princip går det till så här: Konstruktören skapar i sitt vanliga 3D-CAD system en part på en skissartat och förenklat sätt. Parten som skapas behöver bara beskriva den volym som den nya optimerade parten ska hålla sig inom. Dessutom anges vilka delar av parten som inte får ändras och därför ska lämnas oförändrade. Denna laddas upp i CogniCAD (ingen mjukvara behöver installeras) och där anges material, belastning, och några ytterligare alternativ. Sedan tar AI-stödda algoritmer över och skapar en efter dessa givna förhålladen en geometriskt optimal design. Denna importeras sedan tillbaka in i 3D-CAD programmet och är direkt klar för tillverkning.
Om så önskas kan modellen bearbetas vidare i de flesta 3D-CAD program då den inte är en vanlig, enkel facettmodell utan en riktig jämn B-rep solid. Hållfastheten/ FEM-beräkningen är då också genomförd och klar. Det här går fort och effektivt och ger nya möjligheter till bättre och lönsammare produkter och ger ingenjörerna tid över till annat.

CogniCAD version 5 är under full utveckling. Kommer snart...

Vad skulle det innebära om

 • du kan göra dina produkter 50% lättare? Eller 75%?
 • om konstruktionstiden kortades kraftigt till timmar istället för dagar?
 • om FEM beräkningarna sköttes automatiskt?
 • om 3D-modellen automatiskt optimerades för önskad tillverkningsmetod?

Vill du veta mera om CogniCAD från Paramatters?
Det går att få en testversion eller ett testprojekt utfört.
Additiva är återförsäljare i Sverige. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

08-100 117 Additiva AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


Mobillogo2        Additiva AB   |   Elsa Brändströms gata 62b   |   SE-129 52   |    HÄGERSTEN   |   08-100 117   |   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Privacy - Personuppgiftlagring